משרדנו מייצג הן תובעים והן נתבעים במגוון רחב של סוגים של תביעות כספיות, מסחריות, עסקיות ואישיות.

 

תיקים אלה יכולים להתעורר במקרים של הפרת חוזים, התנהגות (מחדל ו/או מעשה) שגרמה נזק, עשיית עושר ולא במשפט, עוולות מסחריות, בהן נפגע בעל עסק אחד ממתחרה, באופן המפר את כללי התחרות ההוגנים, סכסוכים בין ספקים ללקוחות, כאשר אחד הצדדים טוען שקיבל סחורה פגומה, או לא התקבל התשלום המלא וכיו"ב.

ניתן להגיש תביעות כספיות בסדרי דין שונים:

 • תביעה בסדר דין רגיל – סוג התביעה השכיח והמקובל ביותר המחייב הגשת כתב הגנה בתום 30 יום מהמצאת כתב התביעה.
 • תביעה בסדר דין מקוצר – תביעה שהגשתה מתאפשרת במקרים מסוימים הקבועים בתקנות והמחייבת את הנתבע לקבל תחילה רשות מאת בית המשפט להתגונן, שאם לא כן יהיה התובע זכאי לקבלת פסק דין.
 • תביעה בסדר דין מהיר – תביעה בסכום קצוב שאינה עולה על סך של 50,000 ₪ בתביעה מסוג זה סדרי הדין מעט שונים ומטרתם לייעל ולקצר את הזמן הנחוץ לצורך בירור התביעה מתחילתה ועד סופה.

במסגרת זו משרדינו מתמחה בהגשת תביעות כספיות בסדר דין מקוצר ותביעות בסדר דין מהיר. כמו כן, משרדינו מתמחה בהגשת כתבי הגנה בתביעות כספיות והגשת בקשת רשות להתגונן במסגרת תביעה בסדר דין מקוצר.

בין היתר, מטפל משרדנו בתביעות כספיות בנושאים הבאים :-

 

 1.        הפרת התקשרות חוזית בענייני מקרקעין לרבות, עסקת מכר, שכירויות, תיווך וכיוצ"ב.
 2.        הפרת הסכמי הלוואה שונים לרבות, תביעות כספיות של בנקים ונגד בנקים.
 3. תביעות נגד חברות ביטוח המסרבות לשלם תגמולי ביטוח.
 4.        תביעות מול הרשות המקומית לרבות, תביעות ארנונה ו/או עניינים נוספים.
 5.        הפרת התקשרות חוזית בענייני תאגידים (סכסוכים בין בעלי שליטה וכיוצ"ב).
 6. תביעות דיבה בגין הוצאת לשון הרע.
 7. תביעות כספיות הנלוות לתביעות פינוי.
 8. תביעות כספיות בין עסק לספק, ולהיפך.
 9. תביעות נזיקיות מסוגים שונים בגין פגיעה פיסית ו/או רכושית ו/או רשלנות מקצועית.
 10. תביעות כספיות בגין ליקויי בנייה.
 11. הגשת תביעות כספיות בענייני עבודה מכוח החוקים הסוציאליים השונים.
 12. תביעות כספיות בגין פגיעה בזכות קניינית ו/או מוניטין ו/או פגיעה בפרטיות.

 

המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי משפטי צמוד, ושירות מקיף הכולל טיפול וייצוג בכל הערכאות הרלוונטיות לרבות, ניהול מו"מ, במידת האפשר, עם נציגי הצד שכנגד לצורך הסדרי פשרה הוגנים, ובמידת הצורך, תוך שיתוף פעולה עם כלכלנים ואנשים מ