המשרד מתמחה בכל הקשור לדיני פשיטת רגל לרבות, ייצוג חייבים בהליכים של פשיטת רגל, אשר ננקטים ביוזמתם לשם יציאה ממעגל החובות, וכן, אף לצורך ייצוג חייבים בהליכים אשר ננקטים כנגדם על ידי הנושים השונים.

 

המשרד מטפל בכל ההליכים המשפטים הנדרשים, וזאת החל משלב ההוצאה לפועל, דרך הגשת הבקשה למתן צו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל, דרך סיום ההליך בהסדר או בהפטר.

 

פשיטת רגל הינה הליך משפטי המתנהל בעניינו של אדם אשר נקלע לחובות אותם אין ביכולתו לפרוע. בבסיס הליך זה, ניצבת מטרה ברורה מבחינת פושט הרגל, והיא להביא לכך שיינתן לו, בסופו של ההליך צו הפטר – צו הפוטר אותו מכל חובות העבר או הסדר עם הנושים שלפיו, החייב משלם חלק מהחובות, בהתאם ליכולתו האמיתית.

 

מושגי יסוד בתחום פשיטת הרגל בהם עוסק המשרד במיומנות ובמקצועיות בדרך ליציאה מהחובות לנושים ופתיחת דף חדש בחיים :-  

הכרות עם הליכי פשיטת רגל.

הגשת בקשה לפשיטת רגל.

הגשת בקשה למתן צו כינוס, ועיכוב הליכי הגבייה המתנהלים נגד החייב.

זכויות עובדים בפשיטת רגל.

הגשת בקשה להכרזת חייב כפושט רגל המוגשת על ידי הנושה.

מינוי מנהל מיוחד ו/או או נאמן בהליכי פשיטת רגל.  

בדיקת תביעות חוב.

מי זכאי להיחשב כפושט רגל .

ניהול נכון של הליכי פשיטת רגל.

הגשת דוחות וביצוע תשלומים חודשיים.

כינוס אסיפות נושים.

סיום הליך פשיטת רגל בהסדר עם הנושים.

סיום הליך פשיטת הרגל בהפטר או בהפטר מותנה.

פשיטת רגל של בן זוג.

פקודת פשיטות הרגל.

 

סעיף 22 לפקודת פשיטת הרגל קובע: "משהוגשה בקשת פשיטת רגל רשאי בית המשפט לעכב כל תובענה, הוצאה לפועל ואמצעי אחר על פי דין כנגד החייב". כך, ממשיך פושט הרגל לחיות את חייו בשלווה מבלי שחובות העבר ימשיכו לרדוף אותו.

 

לרוב, החייב אשר מגיע לשלב פשיטת הרגל אינו מחזיק בכל נכסים, והליך פשיטת הרגל מסייע לו "להיפטר" מכל חובותיו ולקבל חסינות מפני הליכים משפטיים המופעלים כנגדו ע"י נושיו. כך למעשה הליך פשיטת הרגל מסייע לאדם הנקלע לחובות אימתניים לעצור את כדור השלג, להשאיר את החובות מאחוריו ולהתחיל חיים חדשים.