משפט מסחרי הינו תחום הנושק לחיי המסחר והעסקים. מרבית לקוחותינו, הינם עסקים קטנים ובינוניים, אותם אנו מלווים בנאמנות ובמקצועיות בכל ענייניהם המשפטיים.

 

בין היתר משרדנו מטפל :

 

–          עריכת חוזי התקשרויות בתחומי מחסר שונים.  

 

–          הקמת חברות וטיפול שוטף בהן לרבות, עריכת מסמכי החברה.

 

–          הקמת שותפויות הכוללים מיזמים משותפים והסכמי השקעה לרבות, הסכמי הלוואות.

 

–          פירוק החברות והשותפויות לרבות באמצעות בית המשפט המוסמך.

 

–          תביעות בתחום דיני החברות בכל הנוגע לאחריות דירקטורים, וזכויות בעלי מניות.

 

–          ייצוג חברות ולקוחות פרטיים, במגוון רחב של הליכים משפטיים, בוררויות וכיוצ"ב, בכל תחומי המשפט האזרחי מסחרי.

 

–          ייצוג חברות ומשקיעים פרטיים בעסקאות להשקעת כספים במיזמים בארץ ובחו"ל.

 

–          ייסוד והקמת חברות ושותפויות בכל תחומי העשייה, לרבות עריכת הסכם מייסדים, הסדרת הבעלות והשליטה בחברה, הסדרת ההשקעות בחברה ועריכת הסכמי עבודה למנהלים ועובדים.

 

–          ייעוץ שוטף ליזמים וחברות בתחום הנדל"ן בעסקאות רכישה/מכירה/השכרה/ניהול של נכסים.

 

–          ייעוץ וייצוג בעלי מניות ושותפים בחברה בסכסוך משפטי על רקע בעלות ושליטה בתאגיד ופירוקו.