משכנתא הינו סוג מיוחד של הסכם הלוואה.

 

לצורך הבטחת פירעונה של ההלוואה מעניק הגורם הלווה לגורם שמלווה את הכספים (הבנק) בטוחה בדמות נכס או זכויות במקרקעין הממושכים לטובת המלווה, וזאת עד לפירעון ההלוואה.

 

בשל הענקת בטוחה ממשית לפירעון ההלוואה בדמות זכות במקרקעין, אזי, הסיכון היחסי של המלווה הינו נמוך הרבה יותר, וזאת הסיבה המרכזית לכך שהריבית בגין הלוואת משכנתא הינה ריבית נמוכה יותר מהלוואה שאינה מגובה בבטוחה שכזו. כאשר הבטוחה אינה בגדר נכס מקרקעין (למשל רכב), אזי, אין מדובר במשכנתא, אלא, במשכון.

 

כשאדם חותם על הלוואת משכנתא הוא חותם על הסכם משפטי מחייב שהיקפו בסכומי עתק ולעשרות שנים. מאותו רגע נוטל המשכנתא מחויב למלוא תוכן הסכם ההלוואה, אחרת הוא עלול לאבד לתמיד את נכס המקרקעין שמשכן לטובת פירעון ההלוואה.

 

מרבית הסכמי הלוואת המשכנתא הם מסמכים סטנדרטים הנערכים על ידי צד אחד בלבד, המוסד הפיננסי (הבנק), הגדול, מנוטל המשכנתא בעשרות מונים, הסכם ההלוואה נוסח על ידי עורכי הדין מטעם הבנק, במטרה אחת, להגן על  האינטרסים של הבנק. מדובר בחוזה אחיד שכולל, לעיתים, תנאים מקפחים שנועדו לשרת האינטרסים הכספיים של הבנק אף על חשבון זכויותיו של הלווה.

 

כשהלווה אינו עומד בפירעון ההלוואה כסדרה, אזי, נוטים הבנקים למנות כונס נכסים לצורך פינוי הלווה מהנכס לשם מכירת נכס המקרקעין לצורך פירעון ההלוואה. הליך משפטי שכזה מגדיל את הוצאות הלווה, בצורה ניכרת, ובאם הבנק מנהל את ההליך בצורה שאינה הוגנת ואף מוכר את הנכס במחיר נמוך בהרבה ממחירו בשוק, אזי, לעיתים, הלווה עלול למצוא את עצמו, במצבים מסוימים, נותר חייב כספים לבנק אף לאחר מכירת הנכס. 

 

המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי משפטי צמוד, ושירות מקיף בענייני משכנתאות הכולל טיפול וייצוג בכל הערכאות הרלוונטיות (הוצאה לפועל/שלום/מחוזי/עליון) לרבות, ניהול מו"מ עם נציגי הבנק לצורך הגעה להסדר פשרה, ובמידת הצורך, תוך שיתוף פעולה עם כלכלנים.

 

משרדנו יודע כיצד להשהות את הליכי הפינוי, ואף לבטל אותם באופן מלא, וזאת על מנת להגיע להסדר הוגן עם הבנק, בין אם מדובר בביטול הליך הפינוי לצורך מכירת הנכס על ידי הלווה עצמו, ובין אם מדובר בהשהיית ההליך לצורך התארגנות נוספת והשגת הסדר תשלומים אחר, אשר בו הלווה יכול לעמוד. משרדנו אף מעניק הגנה לערבים שערבו להתחייבויות של לווים אחרים בהלוואות משכנתא.