חוק איסור לשון הרע נוגע לפרסום דברים העשויים לפגוע, לבזות ולהשפיל אדם או תאגיד כלשהו, בכוונה תחילה ומתוך ידיעה כי פרסום זה עלול לפגוע באופן ישיר בפרנסתו של האדם, בתחומי עיסוקו, במוניטין שלו ובדעת הציבור עליו. בעידן המודרני המאופיין בכפר הגלובאלי ובנגישות הרבה למידע באמצעות רשת האינטרנט, חוק זה מקבל משנה תוקף ומעלה סוגיות בוערות אודות פרסומים מבזים והוצאות דיבה על גבי הרשת.

 

מטרת הפיצוי בדיני לשון הרע היא להביא ידיעה לידי הקהל כי האישיות של האדם ובמיוחד, שמו הטוב, אינם בגדר הפקר.

 

חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965 קובע את המבחנים המשפטיים אשר בוחנים באם אמירה כלשהי אכן מהווה לשון הרע המהווה עילת תביעה ראויה, אשר בגינה המעוול, אשר פגע בשמו הטוב של אדם, חייב בפיצוי בגין הנזק שנגרם:

 

לשון הרע מהי ?

 

  1. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1)      להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2)     לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)     לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

(4)     לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

 

עניין נוסף שכדאי להביאו בחשבון, הנו כי החוק אינו מחייב כי התובע, מי שנפגע מלשון הרע, יוכיח נזק כלשהו ויתרה מכך, כי התקיים נזק כלשהו. המבחן שמעמיד החוק הנו פרסום "שעלול היה" לפגוע. ברוח זו תוקן החוק וכיום, ניתן לתבוע עד 50,000 ₪ כפיצוי בגין הוצאת לשון הרע, וזאת מבלי שהנפגע מחויב להוכיח נזק כלשהו, והסכום אף גדל ל 100,000 ₪ באם ייקבע כי מדובר בפגיעה שנעשתה בחוסר תום לב.

 

יותר לציין, כי מי שסבור כי נגרם לו נזק בשיעורים גבוהים יותר, רשאי לתבוע בסכומים גבוהים הרבה יותר (אין הגבלה על סכום התביעה) ואולם, מוטלת עליו החוב להוכיח את הנזק שנגרם, קרי, להוכיח שנגרם לו בפועל נזק בהתאם לסכומים אותם תבע.

 

משרדנו כמשרד המתמחה בליטיגציה בבית המשפט, מנהל תיקי לשון הרע הן מטעם התובעים והן מטעם הנתבעים, במקצוענות, יצירתיות, אסרטיביות וטיפול אישי, תוך בחירת המתווה המתאים ביותר לצרכיו האמיתיים של הלקוח (עסקי או פרטי), בכל מקרה ומקרה . לכן כל אדם הרואה עצמו נפגע מלשון הרע יקבל טיפול אישי ולווי צמוד ומקצועי של צוות המשרד.