השיכון הציבורי בישראל (באמצעות חברות עמידר, חלמיש, עמידור, רשות הפיתוח וכיוצ"ב) מציע פתרונות דיור לאוכלוסיה שאינה יכולה להרשות לעצמה, כלכלית, אפשרויות דיור בשוק החופשי ואולם, מכיוון שמלאי הדירות בדיור הציבורי מצומצם, לא כל מי שעומד בתנאי הזכאות הבסיסיים יזכה לשכור דירה ציבורית.

 

רבים (יחסית) מקבלים סיוע ממשרד השיכון עבור שכר דירה ואולם, התחרות האמיתית בתחום נוגעת לקבלת דירות בפועל בתנאי שכירות סוציאלית (דמי שכירות נמוכים במיוחד) ולחילופין, לדחיית תביעות פינוי הרבות שהחברות לדיור ציבורי מגישות כיום כנגד האנשים המחזיקים בדירה הציבורית, בין אם המגורים באותה דירה הם לגיטימיים לחלוטין, ובין אם לאו.

 

ודוק: המחסור הנוכחי בדירות בתחום הדיור הציבורי "מעודד" את החברות השונות לדיור ציבורי להגיש תביעות פינוי גם כנגד אזרחים הזכאים לכך.

 

מי זכאי לדיור ציבורי ?

 

על הזכאות לדיור ציבורי ניתן ללמוד מהפרסומים השונים באינטרנט. מטבע הדברים, מדובר באוכלוסיות קשות יום, כגון משפחות חד הוריות עם ילדים ו/או נכים בדרגות נכות גבוהות.

 

כמו כן, קיימת זכאות "לדייר ממשיך", אשר התגורר עם הדייר המקורי בדירה הציבורית לפחות מספר שנים בטרם פטירתו של הדייר המקורי, וזאת בתנאי שהדייר הממשיך זכאי לסיוע לנוכח מצבו הכלכלי ו/או האישי ובתנאי נוסף שהדייר הממשיך הינו קרוב משפחה של הדייר המקורי.

 

 

בין היתר, מטפל משרדנו בנושאים הבאים :-

 

  1.       זכות הדייר לרכישת הדירה, בהתאם לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998.
  2.       הזכות להיחשב כדייר ממשיך, בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח-1998
  3.       חובות החברה לדיור ציבורי כלפי הדייר לרבות, לצורך תיקונים והכשרת הנכס למגורים.
  4.       הגנה מפני תביעות פינוי המוגשות על ידי החברות לדיור הציבורי.
  5.       טיפול בכל הנושא של ההתקשרות החוזית לרבות, לצורך קביעת דמי שכירות סבירים.
  6.       ניהול מו"מ עם נציגי החברות לדיור ציבורי לצורך הגעה להסדר ביחס לחובות עבר.
  7.  הגשת עתירות מנהליות כנגד משרד השיכון ו/או החברות לדיור הציבורי, במידת הצורך.

 

המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי משפטי צמוד, ושירות מקיף הכולל טיפול וייצוג בכל הערכאות הרלוונטיות לרבות, ניהול מו"מ עם נציגי החברות לדיור ציבורי לצורך הסדרי פשרה הוגנים, ובמידת הצורך, תוך הגשת עתירות מנהליות כנגד משרד השיכון.