דיני בנקאות

משרדנו מתמחה בכל הקשור לדיני בנקאות לרבות, ובמיוחד, ייצוג חייבים וערבים לצורך הגנה מפני תביעות כספיות המוגשות על ידי הבנקים.

 

משרדנו מטפל בכל הליכי המשפט הנדרשים, וזאת במיומנות ובמקצועיות בדרך ליציאה מחובות הבנקים ופתיחת דף חדש בחיים.

 

  • הגנה מפני תביעות כספיות שלבנקים.
  • טיפול בחובות, איחוד תיקים, פריסת חובות.
  • בדיקת חשבונות בנקים באמצעות איש מקצוע חיצוני.
  • התמחות בזכויות ערבים לרבות, זכויותיהם של ערב יחיד וערב מוגן.
  • טיפול בכל הנוגע למימוש משכנתאות, מינוי כונס נכסים והליכי פינוי.
  • טיפול בהסכמי ליסינג.
  • וייצוג מול כונס הנכסים המתמנה לבקשת הבנק, לצורך הליכי פינוי ומימוש הנכס.
  • תביעות חברות אשראי והלוואות חוץ בנקאיות.
  •   תביעות כספיות נגד בנקים בשל הפרות החובות הבנקאיות המוטלות על הבנקים, ובכלל זה, חובת הזהירות, הנאמנות, ההגינות, השקיפות, הגילוי הנאות וחובת תום הלב.
  •  ליווי מקצועי ואישי לצורך השגתהסדר פשרה הוגן מול נציגי הבנק.

המשרד מעניק ללקוחותיו ליווי משפטי צמוד, ושירות מקיף הכולל טיפול וייצוג בכל הערכאות הרלוונטיות לרבות, ניהול מו"מ עם נציגי הבנק לצורך הסדרי פשרה, ובמידת הצורך, תוך שיתוף פעולה עם כלכלנים ואנשי מקצוע.